Ge första man på plats förmågan att snabbt frysa läget. Du vinner värdefull tid, skapar en bättre miljö för både rökdykare och drabbade inne i byggnaden och ökar förutsättningarna att lyckas med den fortsatta insatsen. 

Pulverlansen kräver inget slangsystem, inga pumpar, inget andningsskydd, den är liten, lätt att använda och portabel vilket passar en första insats person.

Först på plats! Hur gör jag?

Metoden är enkel:

 1. Identifiera brandrummet.


2. Borra ett hål från utsidan, genom fönsterkarmen.


3. Stick in Pulverlansen, dra sprinten och tryck av.  


Vem kan använda Pulverlansen?

Allt fler räddningstjänster möter behovet av kortare anspänningstid genom att använda sig av FIP konceptet. En person eller två som åker i ett mindre fordon direkt mot skadeplats. 

Pulverlansen kräver ingen vattentank, pump eller slangsystem. Den är därför idealisk för en FIP! Eller andra insatspersoner som inte har utrustning för rökdykning. 

För en släckbil med rökdykare som kommer först till platsen erbjuder Pulverlansen ofta en snabbare första insats än vad vatten gör och utan risken för jobbiga omtag. I ett övertänt brandrum kan flammorna dämpas helt genom en inledande insats med Pulverlansen och därmed sänka temperaturen från 600 till 200 grader. Det blir en säkrare arbetsmilh

En hävare kan också ha stor nytta av Pulverlansen för insatser på högre våningsplan eller genom gaveln på en vind. Du minimerar de risker det kan innebära att använda tung utrustning med vatten och högtryck vid arbete på höga höjder.

Man kan mycket snabbt och säkert byta ut en tömd pulverflaska mot en ny för att fortsätta pågående insats. Efter avslutad insats kopplar du på samma sätt en ny flaska till Pulverlansen och den är redo för nästa larm, till kostnaden av att fylla en pulverflaska.

Testad av flera Räddningstjänster och skolor

Utrustningen har testats i varma miljöer på räddningstjänsten i Värnamo, Skövde och Mariestad samt på Räddningsskolan i Borås. Där testades utrustningen i det omöjliga, en bilbrand i garage. Eftersom att pulvret letar sig fram överallt dämpades branden med temperatursänkning i garaget från 593-270grader!  Här är en film från två varma tester utförda i Skövde.


Förberedelser

Utrustningen förbereds genom att montera en snabbkopplingssats mellan befintlig pulverflaska och dess originalslang.  Pulverlansen kan förberedas genom att kopplas på direkt och då byts originalslangen ut mot Pulverlansens egen slang. Förbered även borrmaskinen med den borr som är mest användbar och placera den så att den tas med tillsammans med Pulverlansen och pulverflaskan. 

Kompletterande Utrustning

Använd en batteridriven borrmaskin med ett långt borr som är lämpligt för det material du ska borra genom. För att den ska klara dagens konstruktioner så bör borret vara 50cm lång. Vi rekommenderar ändå att borra genom en fönsterkarm av flera skäl och då kan man använda en något kortare borr. En fösterkarm är oftast gjord i trä, plast eller aluminium och det klarar en träborr. Vill man gardera sig mot spik så kan man använda ett all-aroundborr. Har man mest betongbyggnader så behövs en slagborrmaskin och gärna ett borr med tre eller fyra skär. 

Insatsen

När du identifierat brandrummet och hittat en lämplig fönsterkarm alternativt dörrkarm. Borra hålet rakt in eller vinkla hålet lite snett uppåt (ca 8 grader). 

Du använder pulversläckaren så som du är van vid och Pulverlansen hjälper dig att fördela pulvret där det gör bäst nytta. Oavsett om du kommer i en släckbil, befälsbil eller FIP-bil, om du jobbar som brandman på heltid eller rycks in vid behov ute på landsbyggden så är Pulverlansen lika tillförlitlig, enkel och effektiv.

Pulverlansen används från en säker plats utanför byggnaden där man kan undvika giftiga brandgaser och strålningsvärme. God design gör den också lätt att förstå vilket ger ett säkrare repeterbart beteende. Det gör Pulverlansen till det optimala redskapet för Första Insats Person. 

Eftersom att strålbilden är asymmetrisk så kan du göra taktiska val genom att vrida lansen mot en känd brandhärd på sidan om angreppspunkten för att koncentrera pulvret ditåt.

Exempel på insatser:

-Rumsbrand. Främst i slutna utrymmen , men även in genom ett fönster med öppna lågor kan lågorna dämpas med pulver. -Vindsbrand. Genom gavel med Originalet. Från stege eller hävare. Eller genom tak eller golv mitt på långsida med den bredstrålande Pulverlansen. Även originalet kan användas om man arbetar med att vrida lansen under insatsen.
-Källarbränder. Där temperaturen är hög kan en pulverchock ge bättre förutsättningar för en invändig insats.
-Bilbränder. Här kan en lång lans ge en extra räckvidd och tillåta ett bättre avstånd.

Fortsatt insats

Pulverlansen har kopplingar för snabbt byte av en tömd pulverflaska för att fortsätta en påbörjad insats. ABC-pulver dämpar flammor och kyler brandgaserna bra men det är inte lika bra på att kyla ytor. Därför behövs en fortsatt insats med vatten. Om temperaturen fortfarande är för hög för rökdykarna att gå in så kan dimspik vara ett bra komplement och kan initialt användas i samma borrade hål. 

Ergonomi, styrka och Stil.

Pulverlansen är uppbyggd i lätt aluminium, anodiserad för slitstyrka och låg invändig friktion. Alla dimensioner och komponenter är valda för optimalt flöde. Utformning av handtag och handskydd leder intuitivt användaren i hur produkten ska användas. . Slangen är flexibel och tål både tryck och ett brett temperaturspann. Munstycket är precisionsgjutet eller cnc-fräst i rostfritt stål. Som pricken över i:et så är Pulverlansen stilren och därför också rolig att använda. 

Underhåll

Pulver har en tendens att ansamlas särskilt i munstyckets utlopp. Pulverlansens munstycke är därför demonterbart för att underlättar rengöring efter avslutad insats. Använd först tryckluft för att avlägsna det mesta pulvret och sedan i varmt såpat vatten. Låt utrustningen torka ur innan den monteras ihop och placeras i bilen igen.  

Pulver - Hälsa och Miljö 

Pulver består i huvudsak av en sammansättning av salter och klassas inte som farlig enligt Prestos säkerhetsdatablad (som finns att ladda ner i vänstermarginalen här). Det består av 70% Ammoniumsulfat och 20% Ammoniumdivätefosfat. 3%Talk och mindre än 1% Hexametyl-disiloxan. De tre förstnämnda som utgör den huvudsakliga sammansättningen av pulvret är i princip ofarligt för hälsa och miljö, men man ska ändå undvika att andas in pulver, om koncentration blir för hög kan det ändå vara skadligt och orsaka problem med luftvägar och lungor. Det sistnämnda ämnet är en organisk silikon som används för att minska friktion och risken för elektrostatisk urladdning från pulvret när det skjuts. Den används i väldigt liten omfattning men är dessvärre skadlig i större utsträckning, både för hälsa och miljö, särskilt för vattenliv. 
I sammanhanget livräddning vid brand i byggnad så är ändå värmen från branden och de giftiga brandgaserna långt mycket farligare och då kan användandet av pulver som släckmedel, särskilt i tidigt skede vara räddningen för en drabbad person, även om personen fått i sig pulver. 

Symptomen är främst uttorkningssymptom, eftersom att saltet binder vatten. Enligt säkerhetsdatabladet för Hexametyl-diloxan så kan det orsaka yrsel (datablad från sigma-aldrich finns i vänstermarginalen). Ämnena ska inte vara långvariga men kan ändå orsaka akut försämrad andning vid höga koncentrationer.

 

Åtgärder vid symptom är att ta ut den drabbade i frisk luft och dricka mycket vatten (1/2 liter). Håll koll på andningen och om den försämras kontakta läkare. Om andningen upphör utför HLR.

 

Många tester tester har utförts med Pulverlansen under utveckling av den perfekta strålbilden. Ett enklare munskydd användes och exponeringstiden av pulver försökte minimeras men det smakade snart salt i näsa och svalg. När exponeringen var som intensivast kunde uttorkningssymptomen kännas av efter en dags arbete och de lättade efter intag av vatten. Marken där testerna utfördes var täckt men där salt ändå kom ut blev gräset snart uttorkat. Strax bredvid det uttorkade gräset frodades gräset mer än vanligt eftersom att de upplösta salterna utgör ett gödningsmedel. 

Pulver - Sanering

Pulver tar sig in överallt vilket är en bra och unik egenskap hos ett släckmedel, men i elektronisk utrustning och maskiner kan det vara ödesdigert. I utrymmen där det finns värdefull elektronik eller maskiner som går att rädda så ska man undvika pulver, använda kolsyra istället. I de allra flesta fall så är branden många gånger mer förödande än pulvret när det kommer till skadegörelse och sanering. För mycket vatten utgör ett större hot om skador på fastigheten och miljö än vad pulver gör. 

Torrt pulver går att dammsuga upp och resterna kan våttorkas med varmt vatten och såpa. Pulver i kontakt med vatten kan vara korrosivt, främst på metaller.