Ge första man på plats förmågan att snabbt frysa läget. Du vinner värdefull tid, skapar en bättre miljö för både rökdykare och drabbade inne i byggnaden och ökar förutsättningarna att lyckas med den fortsatta insatsen. 

Pulverlansen kräver inget slangsystem, inga pumpar, inget andningsskydd, den är liten, lätt att använda och portabel vilket passar en första insats person.

Vad kan jag göra när jag är först på plats vid brand i byggnad?

Metoden är enkel:

 1. Identifiera brandrummet.


2. Borra ett hål från utsidan, genom fönsterkarmen.


3. Stick in Pulverlansen, dra sprinten och tryck av.  


Vem kan använda Pulverlansen?

Allt fler räddningstjänster möter behovet av att minska anspänningstiden genom att använda sig av FIP konceptet. En person eller två som åker i ett mindre fordon direkt mot skadeplats. Pulverlansen är idealisk för en FIP! Den är också idealisk för mindre brandkårer, frivilliga kårer eller andra medhjälpare som inte får utföra rökdykning.

För en släckbil med rökdykare som kommer först till platsen erbjuder Pulverlansen ofta en snabbare första insats än vad vatten gör och utan risken för jobbiga omtag. 

En hävare kan också ha stor nytta av Pulverlansen för insatser på högre våningsplan eller genom gaveln på en vind. Du minimerar de risker det kan innebära att använda tung utrustning med vatten och högtryck vid arbete på höga höjder.

Man kan mycket snabbt och säkert byta ut en tömd pulverflaska mot en ny för att fortsätta pågående insats. Efter avslutad insats kopplar du på samma sätt en ny flaska till Pulverlansen och den är redo för nästa larm, till kostnaden av att fylla en pulverflaska.

Testad av flera Räddningstjänster och skolor

Utrustningen har testats i varma miljöer på räddningstjänsten i Värnamo, Skövde och Mariestad samt på Räddningsskolan i Borås. Där testades utrustningen i det omöjliga, en bilbrand i garage. Eftersom att pulvret letar sig fram överallt dämpades branden med temperatursänkning i garaget från 593-270grader!  Här är en film från två tester i Skövde.


Förberedelser

Utrustningen har du kopplad med snabbkopplingar till en pulversläckare som du sedan använder på samma sätt som du är van vid. Pulverlansen hjälper dig sedan att fördela pulvret där det gör som bäst nytta.

Utrustningen förbereds genom att montera en snabbkopplingssats mellan befintlig flaska och slang. ersätta befintlig slang på en pulversläckare med Pulverlansens egen slang och montera borren på en batteridriven borrmaskin. 

Borra hål i fönsterkarmen

Använd en batteridriven borrmaskin med ett långt borr som är lämpligt för det material du ska borra genom. Vi rekommenderar att borra genom en fönsterkarm, då kan man använda en träborr som även klarar plast och aluminium. Vill man gardera sig mot spik så kan man använda ett all-aroundborr. Borra hålet rakt in eller vinkla hålet lite snett uppåt (ca 8 grader). Genom att vrida lansen kan man göra taktiska val för att koncentrera pulvret mot en brandhärd som men vet är på sidan om angreppspunkten.

Fortsatt insats

Pulverlansen har kopplingar för snabbt byte av en tömd pulverflaska för att fortsätta en påbörjad insats. ABC-pulver dämpar flammor bra och kyler brandgaserna men det är inte lika bra på att kyla ytor. Därför är en bra fortsatt insats att kyla heta ikringliggande ytor med vatten som då sänker strålningsvärmen och samtidigt bildar vattenånga. Dimspik är därför ett bra komplement till Pulverlansen som kan användas i det för Pulverlansen redan förborrade hålet. 

Underhåll

Pulverlansen har ett munstycke som går att demontera för att underlättar rengöring efter avslutad insats. Använd först tryckluft för att avlägsna det mesta pulvret och sedan i varmt såpat vatten. Låt Utrustningen torka ur innan den placeras i bilen igen. 

Pulver

Pulver består av ett salt som är ofarligt för både miljö och hälsa (tro mig jag har utför många tester under utvecklandet av den perfekta strålbilden så jag vet hur det smakar ;-) ). Det ett mycket effektivt släckmedel i förhållande till sin vikt. Det gör det lätt att bära med sig och det tar lite plats vilket passar även mindre fordon. 

Sanering av pulver

Man pratar mycket om att pulver är svårt att sanera. Det är en sanning med modifikation. Pulver tar sig in överallt vilket är en bra och unik egenskap hos ett släckmedel. Man kan undvika pulver där det finns värdefull elektronik eller maskiner men i de allra flesta fall så är branden många gånger mer förödande än pulvret. Även vattenskador utgör ofta mer skadegörelse, både på byggnad och miljö. Pulver går att dammsuga upp och resterna kan våttorkas med varmt vatten och såpa. Saltet skadar inte byggnaden om det blir lite liggande kvar lite i dolda utrymmen, det är  inte heller skadligt för hälsa eller miljö. Saltet är skadligt för andra material först i kontakt med vatten då det kan orsaka korrosion, främst på metaller. För att ge saltet mindre friktion och mindre benägenhet att klumpa sig i flaskan så är saltet belagt med ett tunt skikt av silikon. Det här skiktet motverkar också reaktion med vatten och andra material.